Energieprijs

Info: 

Mijn toenmalige klas schreef een boek: ‘De familie Lamp’ waaraan ieder kind hard werkte.
Ze knabbelden aan hun balpennen om de mooiste woorden, de knapste zinnen op papier te zetten.
Ze schreven elk een verhaal en de beste teksten smeedde ik tot één verhaal.
Ze illustreerden het boek met eenvoudige, passende, kleurrijke en aantrekkelijke voorstellingen.
Eens het verhaal klaar, vertelden ze het in alle klassen van de lagere school.
Sommige klassen zorgden voor een creatieve verwerking.
Dit project beantwoordde volledig aan de nieuwe tendensen in ons taal- en wereldoriëntatie-onderwijs en zou nu een voorbeeld zijn voor het nieuwe leerplan ZILL dat vanaf 2020 in alle Vrije basisscholen gehanteerd moet worden.
Het boek werd op 1000 exemplaren uitgegeven en won de Vlaamse Energieprijs.