Vraag en antwoord

Vraag: Tijdens het weekend zat ik samen met een aantal bewoners rond het Astridpark.
Ze waren zeer positief over de vele activiteiten die in het park georganiseerd worden.

Vraag: Het is mij ter ore gekomen dat bij de renovatie van de bib in St.-Kruis de sanitaire ruimte niet mee vernieuwd is.
Dit heeft gevolgen.

Vraag: Heel wat inwoners van Antonis De Rooverestraat smeken om het beurtelings parkeren in te voeren. 
Geen enkele brandweerwagen of ambulance kan in die straat rijden omdat er gewoon geen doorgang is door de geparkeerde auto’s. 

Vraag: In de eerste plaats wil ik jullie feliciteren met de uitgekiende organisatie van de uitreiking van de Brugse sportprijzen.
Het was een aangename avond vol afwisseling. 

Vraag: Is het mogelijk om correcte info te geven aan het College van Burgemeester en Schepenen voor de zitting van 2 maart 2020?
Betreffende 2020_CBS_00720 – B-punt – Mobiliteit – Zilversparrenstraat – zone  30 niet invoeren.

Vraag: Een buurtbewoner sprak me aan over het pad dat door het Leliepark loopt. 
Hij had al – vertelt hijzelf- diverse keren – jaren lang - de diensten verwittigd over de waterplas die ontstaat bij hevige regenval en vele uren een vijver blijft vormen. 

Vraag: Op vraag van een aantal inwoners van de Waalsestraat:
In de Waalsestraat (rond huisnummer 55)  staat er permanent een mobilhome geparkeerd (zie  foto).
Deze mobilhome hangt  ver buiten de toegestane parkeerstrook (witte kasseien) (zie foto 2) 

Vraag: Het huis op de hoek aan Sint-Maartensbilk 1 werd al driemaal aangereden.
Aan het begin van die straat hangt een verbodsbord met 3,5 ton,
Mijn inziens zou vrachtverkeer door die straat helemaal moet worden verboden. 

Vraag: De sportshopkaart is een initiatief van de Sportdienst Brugge.
Met die beurtenkaart kon je deelnemen aan verschillende sport- en bewegingsactiviteiten.
Op 20 december 2019 stopte het systeem van Sportshoppen en konden geen kaarten meer aangekocht worden.

Vraag: Deze namiddag trok ik met een klas van een zieke leerkracht naar de bib in Daverlo.
Na het bezoek aan de bib liet ik de kinderen nog een kwartiertje spelen op het speelplein Daverlo. Wat ik zag, tartte alle verbeelding (zie foto’s)

Pagina's