Heraanleg Sint_Annaplein

Een aantal bewoners van het Sint-Annaplein vroegen zich af wanneer de werken rond het plein vaste vorm krijgen en zullen starten. 
Men vertelde mij dat een viertal jaar geleden dit reeds op de planning stond en dat de riolering, heraanleg en het wegdek met het wel of niet gebruiken van de oude kasseien gepland stond.
Tot op heden worden die bewoners in het ongewisse gelaten.
Wordt het Sint-Annaplein heraangelegd?  Indien wel, wanneer wordt dat gepland?
Zal men de oude kasseisteen opnieuw gebruikt worden?

De heraanleg van het Sint-Annaplein is opgenomen in het ontwerp van het meerjarenplan voor uitvoering vanaf 2020.
Dit ontwerp met de werkenplanning van de cluster Openbaar Domein is nog niet besproken en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
Hergebruik van de oude kasseien is een mogelijkheid, die in het verder verloop van het project (opmaak voorontwerp, overleg sector unesco, bewonersinspraak, …) afgewogen wordt.