Laad- en loszones

In het begin van de vakantie wou ik daarover al een vraag stellen omdat mijn 86-jarige vader iets moest ophalen in de Geldmuntstraat maar met zijn auto nergens kon parkeren.
Met veel gesukkel, een fikse wandeling en heel wat tijd is het hem wel gelukt.
De voorbije maand las ik echter in de krant dat dit onderwerp opnieuw ter sprake kwam en toen ik deze week een handelaar uit Geldmuntstraat-Noordzandstraat ontmoette kwam over dat zelfde onderwerp een jammerklacht.

Is het niet mogelijk om van de laad- en loszones ook shop&go-zones te maken?
Zones waar men vluchtig kan parkeren om iets op te halen?
In bepaalde gemeenten vindt men dat terug (zag het nog in Sint-Idesbald), wordt daar geen misbruik van gemaakt en functioneert dat opperbest.
Of werd die vraag al meermaals gesteld?
(Als dit het geval is dan is de nood toch groot)
Als we van Brugge een toegankelijke stad wensen te maken en de lokale handelaars wensen te behouden dan zullen we toch bepaalde maatregelen moeten treffen.

Uw voorstel om de laad- en loszones ook te gebruiken als shop&go parkeerplaatsen is wettelijk gezien niet mogelijk.
Het Ministerieel Besluit d.d. 10/11/1976 inzake de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens laat immers niet toe dat éénzelfde parkeerplaats door twee verschillende parkeerregimes wordt aangeduid.
De laad-en loszones worden aangeduid door middel van een parkeerverbodsbord E1 (eventueel met onderbord met uurbepaling), terwijl voor de aanduiding van shop&go parkeerplaatsen gebruik moet gemaakt worden van E9 verkeersborden die het parkeren voor een bepaalde categorie (bv. enkel personenauto’s) of onder bepaalde voorwaarden (bv. max 30 min) toelaat.

Het voorbeeld dat u aanhaalt uit Sint- Idesbald (zie foto als bijlage) betreft echter parkeerplaatsen die uitsluitend zijn ingericht als shop&go parkeerplaatsen en ook zo worden aangeduid (d.m.v. het bord E9a met onderbord 30 min + wegmarkering op het wegdek).

De finaliteit van een laad- en loszone verschilt ook wezenlijk van een shop&go plaats: waar de termijn van parkeren op een shop&go plaats wettelijk wordt beperkt door de aanduidingen op de verkeersborden (bv. 30 min), is er van een tijdsbeperking op een laad- en loszone geen sprake. Laad- en losactiviteiten kunnen binnen een paar minuten zijn afgerond, maar kunnen evenzeer enkele uren in beslag nemen, afhankelijk van de aard van de activiteiten.

Inbreuken op shop&go parkeerplaatsen zijn gedepenaliseerd en worden door een private firma vastgesteld (retributie) terwijl inbreuken op het parkeren op laad- en loszones nog steeds op basis van de wegcode worden geverbaliseerd.
Bij de controle op laad- en loszones wordt ook steeds door de Brugse politie een observatietijd van een tiental minuten in acht genomen waarin wordt nagegaan of betrokkene al dan niet misbruik maakt van de laad- en losz