Maximumfactuur

Het bedrag van de maximumfactuur werd opgetrokken van 85 euro naar 90 euro voor de lagere school. 
Het bedrag van de onderwijscheques voor lagere schoolkinderen is van 90 euro naar 85 gegaan.  Is er hier een reden voor?

In antwoord op uw schriftelijke vraag kunnen wij het volgende melden.
De bedragen voor de onderwijscheques voor het schooljaar 2019-2020 werden in de maand april van vorig schooljaar (2019 dus) vastgelegd.
Daarbij was het de bedoeling om de maximum bedragen van de onderwijscheques gelijk te trekken met de bedragen van de maximumfactuur voor het kleuter en het lager onderwijs zijnde respectievelijk 45 en 85 euro.
Maar helaas draaide het anders uit.

In juni 2019 besliste het departement onderwijs om de maximumfactuur voor het lager onderwijs te verhogen van 85 naar 90 euro.
Gevolg in Brugge: we kregen een tegengestelde beweging van 90 naar 85 euro voor het lager onderwijs.
Dit was echt niet de bedoeling maar is een jammerlijke samenloop van omstandigheden door onwetendheid.
Helaas is dit niet meer onmiddellijk recht te trekken en zal er dus één schooljaar een anomalie zijn.
Dit alles wordt zeker terug meegenomen bij het vaststellen van de maximum bedragen van de onderwijscheques voor het schooljaar 2020-2021.