Ratten Meersenstraat

In de Meersenstraat ter hoogte van huisnummer 10 en daartegenover hebben ze te maken met een ware rattenplaag. 
De eigenares van nummer 10 heeft er ondertussen al zes gevangen. 
Ze merken dat de overbuur er ook heel veel last van heeft. 
Ze hebben de stadsdiensten verwittigd en die komen pas af wanneer men aan een beek of waterweg woont, terwijl dat niet het geval is. 
Er werd al rattenvergif gestrooid waar men geen honden bezit, maar men is ten einde raad.
Wat valt hen te doen en welke dienst zal zich daarmee bezig houden?

In antwoord op uw schriftelijke vraag kunnen wij het volgende melden.

In de Meersenstraat is er geen Openbaar Domein waar de ratten zich kunnen huisvesten.
De riooldeksels werden gecontroleerd ook hier geen rattensporen aanwezig, preventief is er wel gif geplaatst in de riolen.
De ratten zitten op privé-eigendom, hiervoor zal de eigenaar best contact opnemen met een gespecialiseerde firma om de ratten te vangen.