Verloren verlichtingspaal

Nee, ditmaal gaat het niet over een boom maar over een verlichtingspaal. 
Vreemd!  In de Weidestraat naast huisnummer 454 in Assebroek staan er twee verlichtingspalen. (zie foto
1) De ene paal doet zijn werk zoals die iedere avond doet en dit is ook nodig.
De ander paal (foto 2) echter staat ook iedere nacht te pronken, te lichten in de duisternis, schijnt 360 graden (staat er compleet overbodig) en verlicht alle omliggende tuinen terwijl niemand daar om vraagt.

  1. Wordt eraan gedacht om die paal die nodeloos brandt, energie verspilt en mensen wakker houdt te verwijderen?
  2. Heeft/had Brugge een plan om daar een fietspad aan te leggen, gronden te onteigenen en dit te verbinden met De Munte?
    En indien wel, wordt dit gepland de komende periode en wanneer precies?

Een aparte aansturing van deze ene armatuur zal waarschijnlijk veel meer kosten dan het huidige verbruik.
Het is ook niet de bedoeling dat het een donker en vuil hoekje wordt met het bijkomende onveiligheidsgevoel.
Het wordt op het moment oneigenlijk gebruikt als parkeerplaats wat geen eigenlijke hinder veroorzaakt.
Daarom wordt het gedoogd totdat de definitieve verbinding gerealiseerd wordt.
Verwijdering van het armatuur is dus geen optie, gezien de kost later om toch een nieuwe te plaatsen.

Deze aanzet voor een zachte verbinding (fiets & voet) naar De Munte is inderdaad zo ingetekend bij de verkaveling.
De aansluiting hangt af van de verdere initiatieven van de private eigenaars van de verdere percelen en zijn moeilijk te plaatsen in een tijdlijn.