Communicatief, een scherpe tong om aan te kaarten wat moet

Een duidelijke communicatie is essentieel voor ieder Bruggeling. 
Bruggelingen hebben recht op informatie.
Dit kan en moet gebeuren via allerlei wegen (website, brieven, ambtenaren die huis aan huis gaan, gemeenteblad,…).
Het is onbestaand dat bepaalde inwoners helemaal niets weten wat er in hun omgeving gebeurt.
Dit gaat niet alleen over feesten maar ook over wegenwerken, omgevingsverbeteringen, onderwijscheques, informatie over Druglijn, Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn, de Holebifoon, de kinderen- en jongerentelefoon, het Antigifcentrum, contactgegevens van ziekenfondsen/zorgkassen, wachtdiensten, enz… of  nieuwtjes van Stad Brugge.
Ook over nieuwe plannen die de stad smeedt moet goed gecommuniceerd worden