Negatieve intresten (99)

Sinds 1 januari 2020 worden er bij alle banken negatieve intresten aangerekend op grote bedragen.  Ik heb het gevoel dat onze financiële stadsmedewerkers ontzettend hun best doen om de gelden van de Brugse Burgers goed te beheren.  Iets wat we als inwoner moeten koesteren.

Indien er niets gebeurt dan vrees ik dat er heel veel geld verloren zou gaan want onze stad heeft toch behoorlijk wat geld op rekeningen staan. Vandaar mijn vraag:

 

Wat doet de Brugse financiële dienst om die negatieve intresten (waarvan bij sommige banken de voorwaarden nog worden verstrengd in 2021) te vermijden? 

Werden er reeds negatieve intresten aan de Stad aangerekend en zo ja, over welke bedragen gaat dit dan?

 

Maatregelen om de negatieve intresten te verminderen

 · We gebruiken eerst onze eigen kasmiddelen om investeringen te financieren.

· Het Gemeentefonds wordt nu per kwartaal uitbetaald, wat leidt tot grote pieken in ons kassaldo. De VVSG onderhandelt met Agentschap Binnenlands Bestuur om de betalingen maandelijks i.p.v. per kwartaal te verkrijgen.

· Een betere kasplanning of zoveel mogelijk ontvangsten en uitgaven met elkaar matchen.

· Spreiding cash over meerdere banken.

 

Reeds aangerekende negatieve intresten in 2020 (tot 30/09)

Rechtspersoon Negatieve intrest (groot creditsaldo)

Stad Brugge 1.467 euro
Politiezone Brugge 768 euro
OCMW 6 euro Mintus 75 euro
Andere verenigingen 23 euro