Raadslid Karel Scherpereel (CD&V) is kampioen van de schriftelijke vragen

donderdag, 30 januari, 2020

Tijdens het eerste jaar van de nieuwe legislatuur in Brugge toonde raadslid Karel Scherpereel (CD&V) zich meest actief met schriftelijke vragen.
Gemiddeld stelde hij elke week één vraag. 

Zo komt Scherpereel met 52 vragen op de proppen.
In de top-5 staan verder Annick Lambrecht (sp.a) met 46, Janos Braem (Groen) met 31, Pol Van Den Driessche (N-VA) met 23 en Ann Braem (Vlaams Belang) en Olivier Strubbe (CD&V) met 22. 
In 2019 werden niet minder dan 381 schriftelijke vragen gesteld aan het Brugse stadsbestuur.

Een schriftelijke vraag is een vraag die door een raadslid aan de stad gesteld wordt, buiten de gemeenteraadszittingen om.
Volgens het huishoudelijk reglement moeten die vragen binnen de 30 dagen een antwoord krijgen. Dat gaat over kleine, maar ook grotere dossiers.
“Schriftelijke vragen houden ons alert, en maken ons attent op bepaalde problemen die we steeds zo goed en zo snel mogelijk proberen op te lossen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).
“Ik dank ook mijn collega’s schepenen en hun diensten om bijna altijd binnen de termijn een gefundeerd antwoord te bezorgen.
In 2019 stelden de raadsleden 381 vragen, waarvan we er nu 363 hebben beantwoord.”