Oversteek Leopold 1-laan t.h.v. de Pitsenbosdreef (97)

Oversteek Koning Albert I-laan t.h.v. de Pitsenbosdreef Concreet gaat het om een fietsonveilige oversteek, waarbij ik gemerkt heb dat (jonge) kinderen 's morgens naar school gaan richting Brugge. Ze komen uit de Pitsenbosdreef/Leikendreef, steken gevaarlijk over en rijden richting Brugge.

VRAAG: KAN ER DRINGEND IETS GEDAAN WORDEN AAN DIE GEVAARLIJKE TOESTAND VOORALEER ER IETS GEBEURT?

Plan A: Je komt met de fiets uit de Chartreuseweg en wil naar de Leikendreef. Je komt aan de N397, je rijdt 50m richting Brugge en stopt een de fietsenoversteekplaats. 90% van de auto's en vrachtwagens stoppen en laten je over. Je hebt als fietser nochtans geen voorrang en je rekent op de goodwill van de bestuurders. Je vervolgt je weg via een smal fietspad langsheen de haag van Hotel Weinenbrugghe en rijdt de Leikendreef in. Hier is geen probleem.

Plan B: Je komt van de Pitsenbosdreef in de Leikendreef. De normale weg (in het groen) is dat je tot aan de N397 rijdt en wacht om over te rijden naar het fietspad richting Loppem, Brugge of de Chartreuseweg. Hier stoppen 0% van de auto's en vrachtwagens, want zij hebben voorrang op de N397 en zien je amper (of in het donker niet) staan.

Wat doen de kinderen en andere fietsers om toch op een beetje goodwill te rekenen? Juist ja, ze nemen de vluchtheuvel tegenover de ingang van hotel Weinenbrugge aan de verkeerde kant en mikken op het smalle fietspad langsheen de haag van het hotel. Ze rijden tegen stroom (op gevaar van fietsers die wel juist rijden) naar de oversteekplaats. Daar stoppen opnieuw 90% van de bestuurders die nochtans voorrang hebben. Je vervolgt dan je weg op het fietspad richting Brugge, Loppem of via een omweg omheen de vluchtheuvel naar de Chartreuseweg.

Oplossing volgens mij (maar ik ben geen verkeersdesundige): een tweede oversteekplaats voorzien richting Loppem, met een smal fietspad langsheen de haag van de FUN.

Ik weet dat er plannen zijn om op de N397 trajectcontrole te installeren tussen de E403 en E40. De auto's en vrachtwagens rijden er soms meer dan 70km/u. Maar hiermee is het probleem van een veilige oversteek voor kinderen niet opgelost. Rode (fiets)lichten voorzien is volgens mij een onmogelijke zaak, want je belemmert het vlotte autoverkeer.

Op deze plaats staat trouwens een bordje van ouders van een overleden meisje, Nika. De juiste omstandigheden van haar overlijden op deze plaats ken ik niet, maar het toont de ernst van de zaak wel aan.

Antwoord 1: Oversteek Koning Albert I-laan t.h.v. de Pitsenbosdreef De situatie die u aanhaalt werd door ons reeds aangekaart bij het Agentschap Wegen en Verkeer dat de beheerder is van deze straat. Tot op heden hebben we echter nog geen antwoord ten gronde ontvangen. We blijven dit dossier van nabij opvolgen en houden u op de hoogte van het uiteindelijke resultaat.

Antwoord 2: Aansluitend op ons antwoord van 2 december 2020 kunnen wij het volgende melden.

Samen met onze lokale politie en gewestwegbeheerder AWV werd uw vraag bestudeerd waarbij we diverse denksporen onderzocht hebben.

In het verleden werd al een aangepaste kruispuntinrichting type verkeerslicht of type rotonde onderzocht maar omwille van een negatieve toets aan de Vademeca, dienstorders, en andere, negatief geadviseerd. De Koning Albert I-laan heeft immers een verbindende functie waar doorstroming een belangrijk aandachtspunt is, terwijl de Leikendreef ‘slechts’ een lokale straat is.

Een geleiding van de fietsers die de woonstraat uitrijden naar de huidige fietsoversteek werd vervolgens onderzocht. Dit vergt een fietsoversteek in tegenrichting wat een zeer onveilige situatie zou betekenen en daarom niet weerhouden kan worden.

Een andere oplossing was om fietsers in twee tijden de oversteek te laten maken. Dit zou betekenen dat de linksafstrook (komend van de E40) dermate ingekort zou worden (i.f.v. de creatie van een middeneilandje dat rugdekking zou kunnen bieden) wat het risico op kop-staart-aanrijdingen (van auto’s die sterk vertragen om de Leikendreef in te rijden) zeer reëel maakt.

De enige oplossing die dan nog mogelijk is en die ook weerhouden wordt, is om het fietsverkeer komend uit de Leikendreef te geleiden naar het zebrapad t.h.v. de bushalte/Fun (zijde E40). Dit lijkt ons de meest veilige en ook relatief eenvoudige oplossing. Enig minpuntje is een kleine omweg, maar vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is dit perfect verdedigbaar.

AWV trad deze analyse bij en heeft ondertussen opdracht gegeven om o.m. de boordsteen te verlagen (zodat fietsers op het trottoir/het perron kunnen) om aansluitend een verkeersbord fiets/voetpad te plaatsen. We hopen dat dit op relatief korte termijn uitgevoerd kan worden.